Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Znovuotevření ZŠ

Vážení rodiče,

pomalu se přiblížil čas, kdybychom se měli vracet zpět do školních lavic – termín nástupu do školy je pondělí 25. 5. 2020. V této souvislosti Vás informujeme o opatřeních, která bude potřeba po nástupu do školy respektovat a dodržovat.

Výuka bude probíhat po skupinách v počtu do patnácti dětí v budově školy.

 • Organizovaný vstup do školy je v 7.40 hodin. Děti organizovaně vstoupí do budovy školy a projdou do tříd, kde se přezují (šatna uzavřena). Poté si děti sednou na svá místa.
 • Dopolední aktivity zaměřené na výuku profilových předmětů (Čj, Ma, Aj, Prv, Vl, Př) budou ukončeny v 11:40 hodin.
 • Oběd proběhne podle plánovaného harmonogramu.
 • Po obědě opustí děti budovu školy, dojíždějící pojedou autobusem ve 12.40  hodin.

Před nástupem do školy bude potřeba vyplnit, podepsat a doručit na adresu školy (mailem, osobně):

Pokud žák přihlášku a prohlášení nepředloží v uvedeném termínu, nebude mu do konce školního roku umožněna osobní účast ve škole.

Podle současných vládních nařízení, budou muset děti mít po určitou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa (nebude vyžadováno po celou dobu výuky).

Veškeré další potřebné informace k nástupu dětí do školy, včetně výše uvedených formulářů (Přihláška ke vzdělávacím a zájmovým aktivitám a Čestné prohlášení) naleznete také na stránkách školy:

http://www.zs-malsovalhota.cz

Na této stránce jsou také uvedena pravidla chování žáků, se kterými by měly být děti před nástupem do školy seznámeny. V případě, že tato pravidla budou žáky opakovaně porušována, může to být důvod k jejich vyloučení ze školní skupiny.

Pravidla chování žáků ve škole v období od 25. 5. do 30. 6. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník a odvádí je do třídy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a nadepsané sáčky na čisté a použité roušky.
 • Žák se v budově školy pohybuje jen ve vymezených prostorech.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor řídí vyučující.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou i ve třídě.
 • Pokud je to možné, je třeba nechat otevřena okna na větrání co nejdéle (minimálně je potřeba intenzivně vyvětrat třídu 1x za 1 hodinu po dobu 5 minut.

 

 

                                                                                                                             Mgr. Jaroslava Bímová

                                                                                                                                      ředitelka školy

Přílohy:

Čestné prohlášení

Přihláška ke vzdělávacím a zájmovým aktivitám od 25. 5. do 30. 6. 2020