Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Návštěva skanzenu

Děti ze školky byly navštívit skanzen kde na ně čekal jejich kamarád Vojta Záruba a společně s rodiči jim vše ukázal