Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ Plán akcí na školní rok 2019-2020

Třídní schůzky

Společná zahajovací třídní schůzka přesunuta na říjen
26.11. 2019 – hovorová třídní schůzka
14. 1. 2020 – hovorová třídní schůzka
21. 4. 2020 – hovorová třídní schůzka
16. 6. 2020 – společná závěrečná třídní schůzka

Sběr papíru

V týdnu, kdy se konají třídní schůzky, organizujeme sběr papíru.

Podzimní prázdniny
29.10. a 30. 10. 2019

Den otevřených dveří
24.3. 2020 8.00 – 12.00 hodin
1.4. 2020 8.00 – 12.00 hodin

Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost a přátele školy
14.12. 2019

Vánoční turnaj ve vybíjené malotřídních škol
17.12. 2019

Pololetní vysvědčení
30.1. 2020

Pololetní prázdniny
31.1. 2020

Jarní prázdniny
2.3. – 6. 3. 2020

Velikonoční turnaj ve vybíjené malotřídních škol
7.4. 2020

Velikonoční prázdniny
9.4. 2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ
pátek: 17. 4. 2020
sobota: 18. 4. 2020

Škola v přírodě
25.– 29. 5. 2020 Hotel Javor Dolní Malá Úpa

Poslední zvonění
23.6. 2020

Vysvědčení
30.6. 2020