Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Dravci

Všichni jsme slyšeli, jak jsou nebezpeční ptáci na letišti při přistávání i vzlétání letadel. K jejich plašení se využívají dravci. Moc nás potěšilo, když jsme se s nimi setkali v naší škole.