Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Studentky PF UHK

Se studenty PF UHK jsme si vyzkoušeli nové hry a procvičovali jsme probíranou látku.