Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ Kdo u nás učí

Mgr. Jaroslava Bímová
ředitelka ZŠ a MŠ
elementaristka
výchovný poradce

Mgr. Iva Trojnová
pověřená zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti
učitelka I. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
dlouholetá praxe ve spojených ročnících
vede hudební kroužek
školní metodik prevence

Mgr. Jitka Škraňková
učitelka I. stupně se specializací VÝTVARNÁ VÝCHOVA
elementaristka
dyslektická asistentka
vede výtvarný kroužek

Mgr. Pavla Jemelková
učitelka I. stupně se specializací TĚLESNÁ VÝCHOVA
vede sportovní kroužek

Mgr. Lenka Nádvorníková
učitelka I. stupně se specializací VÝTVARNÁ VÝCHOVA
vede čtenářský klub

Mgr. Iva Vokřálová
učitelka I. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
vychovatelka školní družiny

Daniela Hubáčková
asistentka pedagoga
všeobecné zdravotní vzdělání
doplňkové pedagogické studium – obor vychovatelství a učitelství

Lenka Korečková
asistentka pedagoga

Mgr. Julie Mastíková
asistentka pedagoga

Mgr. Aneta Riessová
asistentka pedagoga

Mgr. Eva Ženíšková
asistentka pedagoga