Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ Kdo u nás učí

Mgr. Jaroslava Bímová
ředitelka ZŠ a MŠ
elementaristka
Na škole vede kroužek německého jazyka.

Mgr. Iva Trojnová
zástupce ředitele
učitelka 1. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
dlouholetá praxe ve spojených ročnících
Na škole vede hudební kroužek.

Mgr. Jitka Škraňková
učitelka I.stupně se specializací VÝTVARNÁ VÝCHOVA
elementaristka
dyslektická asistentka
Na škole vede výtvarný kroužek.

Mgr. Pavla Jemelková
učitelka I. stupně se specializací TĚLESNÁ VÝCHOVA
školní poradce pro informační a komunikační technologie
Na škole vede sportovní kroužek.

Mgr. Lenka Nádvorníková
učitelka 1. stupně se specializací VÝTVARNÁ VÝCHOVA
školní poradce pro děti s poruchami učení a chování
psychoterapeut
Na škole vede výtvarný kroužek.

Mgr. Iva Vokřálová
učitelka I. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
vychovatelka školní družiny

Daniela Hubáčková
asistent pedagoga
vychovatelka ve školní družině
všeobecné zdravotní vzdělání
doplňkové pedagogické studium – obor vychovatelství a učitelství

Lenka Korečková
asistent pedagoga

Mgr. Julie Mastíková
asistent pedagoga

Pavel Černohous
školní asistent

Mgr. Aneta Riessová
asistent pedagoga