Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Nejnovější příspěvky

Karneval – škola v přírodě :)

Prvňáčci velmi úspěšně zvládají i 4. den na ŠVP

Diplomy z minulého dne ze hry CESTA DIVOKÝM ZÁPADEM… Ráno opět snídaně plná překvapení, dopolední procházka za sluníčka s poznáváním...

Prvňáčci si užívají 3. den v Malé Úpě

Jak bydlíme, dopolední vycházka, odpolední soutěžení v družstvech se staršími spolužáky…

2. den prvňáčků na Javoru

Večerní zaměstnání ve skupinách, snídaně, učíme se, odpolední výlet ke kostelu, večerní opékání …