Aktuální informace:
17. 12. 2016 od 14.00 hodin
Vánoční besídka pro rodiče
20. 12. 2016 od 8.00 hodin
20. ročník Vánočního turnaje ve
vybíjené malotřídních škol
Provoz školního hřiště
Plán akcí na školní rok 2016-2017
ŠD jídelna

U NÁS

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
HRADEC KRÁLOVÉ-MALŠOVA LHOTA


Naše malotřídní základní škola je školou rodinného typu s pěti postupnými ročníky ve čtyřech třídách. Součástí školy je třída školní družiny.

Od školního roku 1995/96 je součástí školy také mateřská škola. Původně jednotřídní MŠ s je nyní standardní dvoutřídní mateřskou školou s celodenním provozem. S dětmi v naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě".

Kapacita naší školy je 90 žáků ZŠ a 38 dětí MŠ. Spádově přicházejí hlavně děti z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče a okolních vesnic. Orientujeme se na esteticko - výchovné předměty.

Od školního roku 2007/2008 postupně od 1. ročníku zavádíme náš ŠVP, ve kterém využíváme naše ověřené zkušenosti a metody. Ve školním roce 2005/6 jsme se přihlásili k vzdělávacímu programu "Tvořivá škola". Vyučování často oživujeme prvky alternativních pedagogik (Montessori, Waldorfská pedagogika…). Jsme školou fakultní. Výuku svými nápady oživují studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří u nás absolvují svoji praxi. V projektových metodách často využíváme vybavení naší malé multimediální učebny. Jako jedni z prvních jsme začali využívat interaktivní tabule, které jsou již nyní standardní součástí výuky.

Úspěšně pracujeme s nadanými dětmi, které u nás nacházejí podnětné prostředí stimulující jejich individuální rozvoj. Tolerantní přístup a nápravné postupy pomáhají již mnoho let i dětem se specifickými poruchami učení a chování.

Po ukončení 5. ročníku mohou děti bez problémů pokračovat na kterékoliv škole v Hradci Králové, včetně víceletého gymnázia. Na základě vyhlášky Magistrátu města Hradec Králové přecházejí v případě zájmu žáci 5. ročníku do spádové školy na ZŠ Úprkova. Se školami, na které děti přecházejí, spolupracujeme a sledujeme jejich další úspěšnost.

Zabezpečujeme i volnočasové vyžití dětí a nabízíme uplatnění v zájmových kroužcích v oboru výtvarném, tělovýchovném, hudebním, jazykovém (německý jazyk, anglický jazyk), dramatickém a počítačovém. Nově nabízíme též Klub nadaných dětí "Sovičky".

Každoročně pořádáme mnoho akcí i pro rodiče a veřejnost. Například výtvarné dílny, sportovní odpoledne, poslední zvonění a další. Po mnoho let je již tradicí vánoční besídka.

Účastníme se projektu:
Mozaika jako nástroj
podpory sociální adaptace
dětí a žáků
v Královéhradeckém kraji, II

© Michal Kučera 2006-2016