Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Jídelna

Obecné informace

Stravu lze objednávat či odhlašovat prostřednictvím internetu: www.strava.cz (číslo zařízení 7107)
číslo účtu : 12830511/0100
variabilní symbol : dodá vedoucí školní jídelny
telefon ŠJ: 495 263 679
vedoucí jídelny: Lydia Poláčková
V době nepřítomnosti dítěte, má rodič nárok odebrat oběd pouze první den. V dalších dnech je třeba stravování včas odhlásit, nejdéle do 11ti hodin. V případě neodhlášení je účtováno stravné v plné výši (bez dotace státu).
1. září (zahájení školního roku) a 30. června (vysvědčení) je třeba školákům přihlásit obědy.
Výdej do jídlonosičů (Ne do skleněných nádob!) v době: 12.00 – 12.30 hodin.


Ceny

 • Oběd základní škola 7-10 let: 22 Kč (45 Kč)
 • Oběd základní škola 11-14 let: 24 Kč (47 Kč)
 • Celodenní strava mateřská škola 7 let: 35 Kč (58 Kč)
 • Svačina, oběd – mateřská škola 7 let: 28 Kč (51 Kč)
 • Celodenní strava mateřská škola 2-6 let: 31 Kč (54 Kč)
 • Svačina, oběd – mateřská škola 2-6 let: 25 Kč (48 Kč)
  V závorce je uvedena plná cena (v době nemoci od 2. dne)

Platí se předem do 15. v měsíci (na září do 20.srpna), při nedostatku finančních prostředků na účtě bude okamžitě zastaveno dodávání obědů.

Ve dnech, kdy dítě dochází do mateřské školy, musí být přihlášené ke stravování.


Registrace

 • Nejprve navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo.
 • Připravte si dopředu: Uživatelské jméno a heslo- může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky = VS
 • Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
  – Potvrzení objednávky
  – Nedostatečná výše konta
  – Neodebraná strava
  – Měsíční přehled
 • Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

 • Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: strava.cz
 • Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
 • V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
 • Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku. Číslo zařízení: 7107 Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do “ své“ jídelny.
 • Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednat stravu.
 • Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat!
 • Jídelníček naleznete při přihlášení či odhlášení obědů na www.
 • V pravém horním rohu se objeví částka, kterou disponujete na stravu.
 • Koncem měsíce se Vám odečte částka na celý měsíc (strava má být zaplacena předem) a v případě mínusové částky se objevíte jako dlužníci. V tomto případě dítě stravu nedostane.
 • Přeplatky na účtu jsou převáděny z roku na rok, při ukončení docházky zaslány zpět na Vámi daný účet po uzavření školního roku, tj. v měsíci září.
 • Při předčasném ukončení docházky je přeplatek vrácen po ukončení měsíce.
 • Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.