Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

MŠ Kroužky

Rozvrh kroužků 2018-2019:

Pondělí: Těláček
Úterý: Flétna
Středa: Angličtina, keramika
Čtvrtek: Zpěváček


TĚLÁČEK

Každé pondělí po odpolední svačince máme Těláček, který je z důvodu velkého zájmu rozdělen na dvě skupiny – předškoláci a mladší děti, děti se tak zapojují do zájmové pohybové činnosti. Všechny sportovní činnosti jsou vedeny formou hry – jedná se o zábavnou formu, která je ve většině případů motivována tématem probíhajícím v MŠ. Při aktivitách nechybí ani krátká rozcvička, protahovací a posilovací část.

 

ANGLIČTINA

Středeční nadstandardní aktivita Angličtina, je určena pouze pro předškoláky. Bereme si za cíl utváření kladného vztahu k cizímu jazyku a osvojení si cizojazyčných výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí formou her, písniček, pracovních listů a činností, které jsou pro ně zábavné. Do Angličtiny často zařazujeme výukové programy na interaktivní tabuli, což dětem usnadňuje výuku cizího jazyka a částečně nahrazuje funkci rodilého mluvčího.

 

 

RUČKY KUTILKY – KERAMIKA

V minulém školním roce jsme do nabídky nadstandardních aktivit MŠ zařadili keramiku, kterou vede jedna z maminek – Zuzana Hofmanová. Jelikož tuto aktivitu vede ve svém volném čase a je nutné nakoupit materiál, není jako jediná zdarma. Děti si při modelování procvičují jemnou motoriku a budou si zkoušet její kombinaci i s dalšími materiály. Keramika je určena především pro starší děti, protože probíhá v době odpoledního odpočinku mladších děti. Keramika probíhá vždy jedenkrát za čtrnáct dní v úterý.

 

TANEČNÍ HRÁTKY

Každou středu po odpolední svačince máme Taneční hrátky, kde děti provádí rozcvičku a taneční protažení. Děti poté nacvičují taneční kroky a pohyby. Na závěr Tanečních hrátek si děti nacvičí a zatancují krátkou taneční sestavičku. Některé tanečky zaberou i více než jednu hodinu a tak příští hodinu pokračujeme tam, kde jsme před týdnem skončili.

 

HUDEBNÍ KROUŽEK