Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Informace o školní družině

Ve školním roce 2023 – 2024 navštěvuje školní družinu 55 žáků. Rozděleni jsou do 2 skupin. Jsou to převážně děti z 1., 2. a 3. třídy. Provoz školní družiny je ráno 6,30 – 7,45 hod. a odpoledne 11,40 – 16,30 hod.

Rodiče mají možnost své děti ze školní družiny odvádět tak, jak jim to rodinné i pracovní podmínky dovolí.
Odpoledne věnujeme odpočinkovým a rekreačním činnostem, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování formou didaktických her, soutěží, kvízů apod. Děti si zde mohou vypracovat domácí úkoly. Využíváme nahodile vzniklé situace, nápady, zkušenosti či přání. Děti si mohou do ŠD přinést svoji hračku.

Pokud je počasí příznivé, jsou aktivity dětí přesouvány z interiéru na školní zahradu. Ta je vybavena pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, domky, dřevěným hradem, tabulí, stoly, šplhací sestavou a mlhovištěm. Na velké travnaté ploše hrajeme míčové hry, jezdíme na koloběžkách, malujeme na chodník nebo tabuli. Ani za špatného počasí nechybí dětem pohyb. Ten nacházíme v tělocvičně. Dále v družině hrajeme společenské hry, malujeme, vyrábíme věci z papíru, vyprávíme a čteme si pohádky.
Děti se učí úctě, porozumění a toleranci mezi sebou. Rozvíjí si komunikační dovednosti – schopnost vyjádřit se, naslouchat, uplatnit se v kolektivu. Družina nabízí dětem příjemné prostředí. Je místem pro odpočinek a radost dětí.

V roce 2010 se družina přihlásila do projektu Recyklohraní.

Program rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, kvízů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.
Na základě programu Recyklohraní byly ve škole umístěny: nádoba na zpětný odběr drobného elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.

V projektu stále pokračujeme.