Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ŠD O družině

Ve školním roce 2020 – 2021 navštěvuje školní družinu 35 žáků. Jsou to převážně děti z 1. a 2. třídy. Provoz školní družiny je ráno 6,45 – 7,45 hod. a odpoledne 11,40 – 16,30 hod.

Rodiče mají možnost své děti ze školní družiny odvádět tak, jak jim to rodinné i pracovní podmínky dovolí.

Odpoledne věnujeme odpočinkovým a rekreačním činnostem, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování formou didaktických her, soutěží, kvízů apod. Děti si zde mohou vypracovat domácí úkoly. Využíváme nahodile vzniklé situace, nápady, zkušenosti či přání. Děti si mohou do ŠD přinést svoji hračku.

Pokud je počasí příznivé, jsou aktivity dětí přesouvány z interiéru na školní zahradu. Ta je vybavena pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, domkem, dřevěnou mašinkou, tabulí, stoly a mlhovištěm. Na velké travnaté ploše hrajeme míčové hry, jezdíme na koloběžkách, malujeme na chodník nebo tabuli. Ani za špatného počasí nechybí dětem pohyb. Ten nacházíme v tělocvičně. Dále v družině pracujeme na počítači, hrajeme společenské hry, malujeme, vyrábíme věci z papíru, vyprávíme si pohádky.

Děti se učí úctě, porozumění a toleranci mezi sebou. Rozvíjí si komunikační dovednosti – schopnost vyjádřit se, naslouchat, uplatnit se v kolektivu. Družina nabízí dětem příjemné prostředí. Je místem pro odpočinek a radost dětí.