Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Jídelna

Obecné informace

 

Ujednání o zajištění školního stravování od 1.3.2024

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Návod na web odhlaska.cz

 

Stravu lze objednávat či odhlašovat prostřednictvím internetu: www.odhlaska.cz (číslo zařízení 5200)

číslo účtu : 12830511/0100
variabilní symbol : dodá vedoucí školní jídelny
telefon ŠJ: 495 263 679
vedoucí jídelny: Lýdia Poláčková
V době nepřítomnosti dítěte, má rodič nárok odebrat oběd pouze první den. V dalších dnech je třeba stravování včas odhlásit, nejdéle do 12.30ti hodin. V případě neodhlášení je účtováno stravné v plné výši (bez dotace státu).
1. září (zahájení školního roku) a 30. června (vysvědčení) je třeba školákům přihlásit obědy.
Výdej do jídlonosičů (Ne do skleněných nádob!) v době: 11.00 – 13.00 hodin.