Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Jídelna

Obecné informace

Školní stravování od 1. 2. 2022

Bezpečnostní opatření ve školní jídelně

Směrnice ke stanovení výše měsíční úplaty za školní stravování

Vnitřní řád školní výdejny

Zvýšení cen stravného od 1.9.2019

Návod na web odhlaska.cz

Stravu lze objednávat či odhlašovat prostřednictvím internetu: www.odhlaska.cz (číslo zařízení 5200)

číslo účtu : 12830511/0100
variabilní symbol : dodá vedoucí školní jídelny
telefon ŠJ: 495 263 679
vedoucí jídelny: Lýdia Poláčková
V době nepřítomnosti dítěte, má rodič nárok odebrat oběd pouze první den. V dalších dnech je třeba stravování včas odhlásit, nejdéle do 12.30ti hodin. V případě neodhlášení je účtováno stravné v plné výši (bez dotace státu).
1. září (zahájení školního roku) a 30. června (vysvědčení) je třeba školákům přihlásit obědy.
Výdej do jídlonosičů (Ne do skleněných nádob!) v době: 11.00 – 13.00 hodin.