Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Jídelna

Obecné informace

Bezpečnostní opatření ve školní jídelně

Směrnice ke stanovení výše měsíční úplaty za školní stravování

Vnitřní řád školní výdejny

Zvýšení cen stravného od 1.9.2019

Návod na web odhlaska.cz

Stravu lze objednávat či odhlašovat prostřednictvím internetu: www.strava.cz (číslo zařízení 7107)
číslo účtu : 12830511/0100
variabilní symbol : dodá vedoucí školní jídelny
telefon ŠJ: 495 263 679
vedoucí jídelny: Lýdia Poláčková
V době nepřítomnosti dítěte, má rodič nárok odebrat oběd pouze první den. V dalších dnech je třeba stravování včas odhlásit, nejdéle do 12.30ti hodin. V případě neodhlášení je účtováno stravné v plné výši (bez dotace státu).
1. září (zahájení školního roku) a 30. června (vysvědčení) je třeba školákům přihlásit obědy.
Výdej do jídlonosičů (Ne do skleněných nádob!) v době: 11.00 – 13.00 hodin.


 

Registrace

 • Nejprve navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo.
 • Připravte si dopředu: Uživatelské jméno a heslo- může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky = VS
 • Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
  – Potvrzení objednávky
  – Nedostatečná výše konta
  – Neodebraná strava
  – Měsíční přehled
 • Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

 • Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: strava.cz
 • Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
 • V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
 • Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku. Číslo zařízení: 7107 Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do “ své“ jídelny.
 • Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednat stravu.
 • Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat!
 • Jídelníček naleznete při přihlášení či odhlášení obědů na www.
 • V pravém horním rohu se objeví částka, kterou disponujete na stravu.
 • Koncem měsíce se Vám odečte částka na celý měsíc (strava má být zaplacena předem) a v případě mínusové částky se objevíte jako dlužníci. V tomto případě dítě stravu nedostane.
 • Přeplatky na účtu jsou převáděny z roku na rok, při ukončení docházky zaslány zpět na Vámi daný účet po uzavření školního roku, tj. v měsíci září.
 • Při předčasném ukončení docházky je přeplatek vrácen po ukončení měsíce.
 • Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.