Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

MŠ Provozní info

NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

„JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ !“

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ:
38 od 3 do 6 let ve 2 třídách

PROVOZ:
celodenní – od 6,30 do 16,30 hodin

STRAVOVÁNÍ:
v budově školy je pouze výdejna – svačiny a obědy jsou dováženy ze školní jídelny při MŠ Čajkovského


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: celodenní 600 Kč (7. a 8. měsíc 300 Kč)

ČÍSLO ÚČTU: 78-7549370297/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: VS bude přidělen po přijetí dítěte


ORGANIZACE DNE

6:30 – 8:45  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, komunitní kruh, didaktické činnosti, pohybové aktivity
8:45 – 9:00 hygiena, svačina
9:00 – 9:15 didakticky zacílené činnosti, pobyt venku
9:15 – 11:15 pobyt venku
11:15 – 11:45 hygiena, oběd
11:45 – 14:00 odpočinek, náhradní nespací aktivity, předškolní příprava
14:00 – 14:20 hygiena, svačina
14:20 – 16:30 nadstandardní aktivity MŠ, pokračování v didakticky cílených činnostech, pobyt na zahradě, hry dle volby a přání dětí


POMŮCKY

BAČKORKY (ne pantofle)
LÁTKOVÝ SÁČEK NA CVIČEBNÍ ÚBOR + CVIČEBNÍ ÚBOR (tričko, kraťasy, ponožky), CVIČKY (ne na zavazování)
PLÁŠŤ NA VÝTVARNOU VÝCHOVU (vhodnější je s dlouhým rukávem)
OBLEČENÍ DO TŘÍDY pohodlné vhodné ke hře, náhradní ponožky a popř. spodní prádlo
NA VEN: TEPLÁKY, NEBO JINÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ (takové, aby nevadilo případné ušpinění od písku apod.), HOLÍNKY, BOTY (pohodlné, nejlépe sportovního rázu)
PYŽAMO (mladší děti), POLŠTÁŘEK (předškoláci)
jedno balení PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ
tuhé lepidlo KORES, modelínu v plastovém kelímku

VŠE, PROSÍM, PODEPSAT ČI JINAK OZNAČIT