Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Kontakt

Ředitelka ZŠ a MŠ:
Mgr. Jaroslava Bímová
e-mail: j.bimova@tiscali.cz
telefon: 495 262 959, 725 780 030

učitelka pověřená zastupováním ředitelky školy v době její nepřítomnosti:
Mgr. Iva Trojnová

Pověřenec (GDPR): Bc. Stanislava Suková +420 495 707 408

telefon sborovna ZŠ: 725 761 488
telefon školní jídelna (do 12:30):  495 263 679

Mateřská škola
vedoucí učitelka: Mgr. Dana Patočková
e- mail: ms.malsovalhota@centrum.cz
telefon: 725 791 351

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ID datové schránky: 7pbmdqv

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Magistrát města Hradec Králové, třída ČSA 408, 500 02 Hradec Králové