Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Klub rodičů

Milí rodiče, milí přátelé,

přesně před rokem jsme se vás, kteří máte děti v základní škole, ptali na názor k možnosti založení klubu rodičů a přátel školy. Protože se nám dostalo výrazně kladné odezvy, založili jsme Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Malšova Lhota, z. s. (dále jen Klub) a tímto vás srdečně zveme, abyste se zapojili.

Smyslem založení Klubu je v tuto chvíli především rozšíření možností čerpání finančních prostředků na volnočasové aktivity dětí školy, na výlety, školy v přírodě či na pořízení nadstandardního (leč potřebného a užitečného) vybavení. Klub má možnost čerpat finanční prostředky ze zdrojů, které jsou pro školu nedostupné, a současně může vytvářet fond na konkrétní aktivity, které je obtížné financovat z rozpočtu školy.

Dále bychom také rádi prostřednictvím Klubu sdíleli rodičovské starosti a podněty týkající se práce školy a předávali je prostřednictvím zástupců rodičů ve Školské radě ředitelce a pedagožkám. K tomu může efektivně sloužit e-mailová komunikace a fB, v případě zájmu také osobní setkání.

Realizace jakýchkoliv dalších akcí a aktivit pak bude vycházet z případné iniciativy kohokoliv z vás.

Doufáme, že projevený zájem stále trvá a že svým členstvím činnost Klubu podpoříte.

Těšíme se na spolupráci,

Adéla Michková, Lenka a Roman Tobiškovi a Lenka Hobzová

(zakládající členové Klubu)

 

Informace o Klubu

Název:                       Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Malšova Lhota, z. s.

Adresa:                     Lhotecká 39/75, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové

IČO:                            06563309

Statutár. zástupce: Adéla Michková, tel. 776 636 151, mail klubrodicu.malsovalhota@gmail.com

Č. ú.:                           2501342729 / 2010 (transparentní účet)

 

Stanovy, přihláška a další informace na webu školy http://zs-malsovalhota.cz/, aktuality pak e-mailem a na FB.

 

Jak se stát členem

Ke vzniku členství je třeba:

  • Vyplnit a doručit přihlášku (lze předat p. uč. ve škole či naskenovat a poslat na mail klubrodicu.malsovalhota@gmail.com, příp. vyplnit on-line formulář na webu školy).
  • Zaplatit členský příspěvek: pro školní rok 2017/2018 ve výši 250,- Kč – převodem na účet č. 2501342729 / 2010 (transparentní účet)