Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

MŠ – Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2021 (dle rozpisu). Z důvodu
ztížených podmínek přímé komunikace bude zápis na prázdniny probíhat následujícím
způsobem:

1. do 10.6. 2021 doručit vyplněnou a podepsanou žádost a evidenční list strávníka. Potvrzení
lékaře není třeba. (Dodatečný příjem žádostí nelze provádět.)

2. Způsob doručení žádosti:
a) datovou schránkou
b) poštou
c) emailem s platným elektronickým podpisem
d) do schránky školy
e) osobně dne 10. 6. 2021 v době 10.00 – 13.00 do mateřské školy

3. do 30. 6. 2021 – úhrada školného a stravného.
POZOR strava a školné se platí na jiný účet!

Mateřská škola Malšova Lhota:
Kontakt: danapatockova@zs-malsovalhota.cz

Školné za prázdninový pobyt činí 300,- Kč.
č. ú.: 78-7549370297/0100
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – MŠ cizí
Předškolní děti (které dosáhnou 6 let k 31. 8. 2021) a děti s odkladem školní docházky školné
neplatí!!!

Strava: (stravu dovážíme z MŠ Čajkovského)
Děti 3-6 let 37,- Kč/den
Děti 6-7 let 41,-Kč/den
č. ú.: 12830511/0100
tel. ŠJ: 495263679

Dokumenty:

Evidenční list strávníka

Žádost o prázdninový provoz 2021