Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ EU peníze školám

Název projektu: Malšova Lhota ZŠ a MŠ 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006922
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 651 950 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.
Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub.

Nastavené šablony MŠ:
Školní asistent – personální podpora MŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Nastavené šablony ZŠ:
Školní asistent – personální podpora ZŠ: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ: Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.


Projekt: EU peníze školám – Inovace v ZŠ Malšova Lhota

Vypracovali jsme materiály k zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zaměřili jsme se na inovaci a zkvalitnění výuky k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků, dále na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Vypracovali jsme sady vzdělávacích materiálů pro český a anglický jazyk, matematiku, výtvarnou výchovu, prvouku, přírodovědu a vlastivědu.

Předkládáme všechny materiály ve formě PDF. Materiály, které byly vytvořeny v programu Interwrite (DUM), je možné v tomto formátu zaslat na vyžádání na adrese: j.bimova@tiscali.cz. V předmětu žádosti uvádějte: EU materiály.

Kompletní materiály v PDF ke stažení (317 MB)