Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

MŠ Nadstandardní aktivity

Rozvrh kroužků 2021-2022:

Pondělí: TV, „Flétnička“
Úterý: „Zpěváček“ (Koťátka)
Středa: „Zpěváček“ (Sluníčka)
Čtvrtek: „Hokusy, pokusy“, „Angličtina“


„TĚLÁČEK“

Každé pondělí po odpolední svačince máme „Těláček“. Všechny sportovní činnosti jsou vedeny formou hry – jedná se o zábavnou formu, která je ve většině případů motivována tématem probíhajícím v MŠ. Při aktivitách nechybí ani krátká rozcvička, protahovací a posilovací část. Zařazujeme také zdravotní cviky, pohybové hry, jógu pro děti.

 

„ANGLIČTINA“

Jednou za 2 týdny ve čtvrtek (lichý týden – s uč. Hubálkovou) bude Angličtina, je určena pouze pro předškoláky. Bereme si za cíl utváření kladného vztahu k cizímu jazyku a osvojení si cizojazyčných výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí formou her, písniček, pracovních listů a činností, které jsou pro ně zábavné. Do Angličtiny často zařazujeme výukové programy na interaktivní tabuli, což dětem usnadňuje výuku cizího jazyka a částečně nahrazuje funkci rodilého mluvčího.

 

„ZPĚVÁČEK“

„Zpěváček“ je zaměřený na rozvíjení hudebních dovedností. Děti se seznámí s mnoho písněmi, rytmickými říkadly, vyzkouší si hru na orffovy nástroje a zahrají si také hudebně-pohybové hry. Písně budou doprovozené hrou na klavír či ukulele. Hudební aktivity jsou pro děti přínosné pro rozvoj slovní zásoby, správného ovládání dechového svalstva, citu pro rytmus a artikulaci.

„FLÉTNIČKA“

„Flétnička“ je určena pouze pro předškoláky. Děti se nejprve pomocí her naučí pracovat s dechem, rytmem, rozeznávat pravou a levou stranu. Následně se seznámíme se zobcovou flétnou. Budeme postupovat dle metodiky „Hrátky s flétničkou a pastelkami“ a „Flautoškolka“. Celý rok nás bude provázet příběh rodiny „Flétničkových“.

„HOKUSY POKUSY”

Jednou za dva týdny ve čtvrtek (každý sudý týden – s p. uč. Schánělovou) společně experimentujeme a bádáme. Budeme se věnovat jednoduchým pokusům., které často budou připomínat i velice atraktivní kouzla. Hravou formou se děti budou seznamovat s principy některých přírodních a fyzikálních jevů.