Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

MŠ Nadstandardní aktivity

Rozvrh kroužků 2019-2020:

Pondělí: Těláček
Úterý: Flétnička
Středa: Angličtina
Čtvrtek: Zpěváček


TĚLÁČEK

Každé pondělí po odpolední svačince máme Těláček, který je z důvodu velkého zájmu rozdělen na dvě skupiny – předškoláci a mladší děti, děti se tak zapojují do zájmové pohybové činnosti. Všechny sportovní činnosti jsou vedeny formou hry – jedná se o zábavnou formu, která je ve většině případů motivována tématem probíhajícím v MŠ. Při aktivitách nechybí ani krátká rozcvička, protahovací a posilovací část.

ANGLIČTINA

Středeční nadstandardní aktivita Angličtina, je určena pouze pro předškoláky. Bereme si za cíl utváření kladného vztahu k cizímu jazyku a osvojení si cizojazyčných výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí formou her, písniček, pracovních listů a činností, které jsou pro ně zábavné. Do Angličtiny často zařazujeme výukové programy na interaktivní tabuli, což dětem usnadňuje výuku cizího jazyka a částečně nahrazuje funkci rodilého mluvčího.

 

ZPĚVÁČEK

Čtvrteční nadstandardní aktivitou bude „Zpěváček“. S názvu je patrné, že se jedná o hudební aktivity do kterých bude mimo zpěvu lidových či umělých písní zařazena i hra na orffovy nástroje a také hudebně-pohybové hry. Písně budou doprovozené hru na klavír. Hudební aktivity jsou pro děti přínosné při rozvoji řečových schopností a citu pro rytmus.

FLÉTNIČKA

V letošním roce bude dětem nabídnuta hra na flétnu v rámci nadstandardní aktivity a to v úterky. Děti se hravou formou seznámí s notami a rytmem a následně se hravou formou naučí základy pro hru na flétnu a to nejrůznější lidové písně dle ročních dob. Budeme postupovat dle knížky Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami od Ivety Hlavaté.