Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ Kroužky

Kroužek robotiky

Kroužek robotiky se zaměřuje na rozvoj základních technických dovedností a rozvoj informatického myšlení. Je k dispozici všem dětem se zájmem o robotiku od 2. ročníku základní školy. V první fázi pracujeme s robotickou stavebnici Robobloq, kdy s pomocí návodu děti „sešroubují“ konstrukci robota, poté připojí elektronické součástky a propojí robota s tabletem. Následně se žáci učí robota ovládat. V druhé fázi kroužku si děti osvojí základy programování na platformě Sratch Junior, získané znalosti posléze využijí při programování robotů. Pro rozvoj a zpřesnění programovacích dovedností se využívají deskové hry. Pro starší a zkušenější děti jsou dispozici stavebnice Makeblock.

 

Kroužek deskových her

Dětem nabízíme klasické deskové hry, kde prvek náhody je zcela vyloučen. Vše záleží na předem promyšlené taktice, předvídavosti a logice. Některé děti dávají přednost moderním stolním hrám. V nich najdeme různá témata nebo vlastní příběhy. Oblíbené jsou také znalostní hry a postřehové hry.

 

Sportovní kroužek

Kroužek, zaměřený na míčové hry a především vybíjenou, je nabízen žákům 3.-5. ročníku. Kromě pohybu děti trénují taktiku hry, rychlé rozhodování a spolupráci.

 

Hudební kroužek

Středa odpoledne je vyhrazena našim zpěváčkům. V hudebním kroužku se scházejí děti ze všech ročníků základní školy. Kroužek dává příležitost dětem, které mají přirozenou potřebu setkávat se s hudbou nejen v době vyučování. V kroužku se věnujeme pěveckým a hudebně pohybovým činnostem, které se navzájem doplňují. Během školního roku se děti naučí spoustu nových písniček. Zpíváme písničky lidové (z Čech, Moravy) a umělé (pohádkové, dětské od různých autorů). K nim přidáváme také doprovod hudebních nástrojů, k některým si děti rády zatančí.

 

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek má na naší škole dlouholetou tradici, škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty. Děti si zde vyzkouší různé výtvarné techniky a materiály nad rámec školních hodin výtvarné výchovy. Používají i různé netradiční materiály. Mimo tvorby se zároveň seznamují s dějinami umění.

Jejich práce často tvoří nedílnou součást interiéru školy. Mladí výtvarníci se účastní různých výtvarných soutěží a získávají mnohá ocenění.

 

Předmět speciálně pedagogické péče

Probíhá dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny do 2 malých skupin o počtu 4 žáků. Jsou hravou formou motivovány k práci, která je baví a zároveň napravuje jejich problém v učení. Pracují uvolněně, protože je nic nestresuje.

Ve spolupráci s rodiči, to znamená domácí přípravu, která se skládá ze speciálních drobných úkolů, jsou vedeni k odstraňování dyslektických, dysgrafických či dysortografických obtíží. Během 45 minut se vystřídá mnoho jednoduchých cvičení, která je vedou k překonávání jejich těžkostí při hodinách českého jazyka ve škole.

 

Kroužek anglického jazyka

V kroužku angličtiny se střídají aktivizačních metody (písničky, hry, předvádění) a  metody klidové (čtení, tvoření, vybarvování, doplňování).

Konverzace probíhá v angličtině. Prioritou je pochopení obsahu a pokynů dětmi. Během kroužku spolupracují dvě lektorky. Pro možnost domácího procvičování je zřízen google classroom. Do této virtuální učebny budou přidávány aktivity z hodin, včetně odkazů na písničky, které si můžete spolu s dětmi doma zpívat :).

 

Kroužek německého jazyka

V kroužku německého jazyka se hravou formou seznamujeme s jazykem a životem našich německých a rakouských sousedů. Od prvních hodin se snažíme hovořit německy.
Využíváme poslechové texty, zpíváme, hrajeme si a pracujeme s různými obrázky. Máme pěkné, německy psané materiály – pracovní sešity.

 

Klub čtenářů

V klubu čtenářů se scházejí děti, které nejen rády čtou, ale i ty, co rády získávají nové informace a dojmy z knih.  Sdílíme si své poznatky o knihách, které jsme sami doma přečetli a které bychom doporučili ostatním. Společně čteme knihy, které nás upoutaly na pokračování. Často se sami stáváme postavami, spisovateli i ilustrátory.  Umíme i svou knihu vyrobit.  Pro své výpravy do světa literatury využíváme školní knihovnu, zavítáme i do knihovny velké, městské. Děti, které mají podobné zájmy, zveme mezi nás.