Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ Kdo u nás učí

Mgr. Iva Trojnová
ředitelka ZŠ a MŠ
učitelka I. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
dlouholetá praxe ve spojených ročnících
vede hudební kroužek
školní metodik prevence

Mgr. Jaroslava Bímová
učitelka I. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
elementaristka
výchovný poradce

Mgr. Jitka Škraňková
učitelka I. stupně se specializací VÝTVARNÁ VÝCHOVA
elementaristka
dyslektická asistentka
vede výtvarný kroužek

Mgr. Pavla Jemelková
učitelka I. stupně se specializací TĚLESNÁ VÝCHOVA
vede sportovní kroužek

Mgr. Lenka Nádvorníková
učitelka I. stupně se specializací VÝTVARNÁ VÝCHOVA
vede čtenářský klub

Mgr. Iva Vokřálová
učitelka I. stupně se specializací HUDEBNÍ VÝCHOVA
vychovatelka školní družiny

Daniela Hubáčková
asistentka pedagoga
všeobecné zdravotní vzdělání
doplňkové pedagogické studium – obor vychovatelství a učitelství

Lenka Korečková
asistentka pedagoga

Mgr. Julie Mastíková
asistentka pedagoga

Mgr. Dana Patočková
speciální pedagog
předmět speciálně pedagogické péče

Lenka Hubková-Bělohlávková
asistentka pedagoga

Jana Janků
asistentka pedagoga

Iva Svobodová
asistentka pedagoga

Myroslava Vivcharuk
asistentka pedagoga

Katarína Kutalová
vychovatelka školní družiny