Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Slovní hodnocení prvňáčků

Každý z prvňáčků dostal v pololetí k oficiálnímu VYSVĚDČENÍ ještě slovní hodnocení.