Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Zimní vycházka

Jak napadl sníh, vyrazili jsme do přírody v okolí naší školy. Pozorovali jsme pupeny na stromech a keřích, vnímali jsme ticho, které v zimě panuje i

námrazu na rostlinách. Nezapomněli jsme ani na zvířata a vzali jsme suchý chléb, jablka a mrkev.