Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

První ČTENÍČKO

V minulém roce byla pro prvňáčky vyhlášena 1. čtenářská soutěž. Zapojili se téměř všichni. Pět dětí uspělo a získalo Diplom ČTENÁŘE a 1. místo k tomu. Právě jim patří velká POCHVALA!