Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Vánoční besídka s nadílkou v 1. třídě

Poslední den ve škole před Vánocemi je tradičně slavnostní a spojený s obdarováváním spolužáků a kamarádů. Vypravujeme si o zvycích a obyčejích, které se tradují v jednotlivých rodinách. Některé zvyky si děti vyzkoušely.