Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Komunitní kruh

Ráno děti začínají povídáním v komunitním kruhu. Učí se zde naslouchat druhým. Sdělují si své zážitky a svá přání. Říkají si, co je čeká a na co se těší.