Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Dopravní hřiště

Páťáci si vyzkoušeli své znalosti v jízdě na kole podle dopravních značek a předpisů na dopravním hřišti v Třebši. Po úvodní instruktáži, projití celé trasy s vysvětlením a připomenutím všech dopravních značek a předpisů, kontroly kol a přileb, se mohli pod vedením policistů vydat do provozu.

 

.