Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Přednáška Městské policie Hradec Králové

Děti 3.ročníku navštívily oddělení prevence Městské policie Hradec Králové.