Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Tělesná výchova na stanovištích

Cvičení probíhala na lavičkách, na žebřinách, na žíněnkách, cvičení s balóny a se švihadly.