Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Výuka plavání

Ve 2.pololetí je tělesná výchova ve třetí třídě věnována výuce plavání a zdokonalování plaveckých stylů. Společně s dětmi ze 3.třídy jezdí také čtvrťáci.