Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Dětský den

V úterý ráno se hned v šatně poznalo, kdo je z které třídy. Děti z jednotlivých ročníků měly trička v barvách jara. V průběhu dne všichni vytvářeli mozaiky ve skupinách. Na společné téma DĚTI si každá skupina sama zvolila obrázek.

Někteří vytvářeli slunce, jiní květiny, motýly, zmrzlinu, děti, duhu. Během dne byly v tělocvičně úkoly, které postupně plnili – skákali podle karet a chodili poslepu s navigátorem. Povídali si a byla i krátká pohádka. Celé dopoledne zakončili malou odměnou.

Štěpánka: „Prostě a jednoduše se nám líbil celý den.“