Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Rodinou Matouška jsme byli pozváni, abychom se přišli podívat na zvířátka.