Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ŠD Recyklohraní

2. 12. 2010 se školní družina se přihlásila do celoročního projektu RECYKLOHRANÍ.

Program je koncipován jako dlouhodobý ekologicko –vzdělávací projekt.

Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení (mobilní telefony, kalkulačky, počítače, rádia, DVD rekordéry, walkmany,  digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace, elektronické chůvičky,….).

Za plnění úkolů a sběr získá škola body, které si pak může ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny –  výtvarné či sportovní potřeby, hry a školní pomůcky.

Na základě programu recyklohraní byly ve škole umístěny: nádoba na zpětný odběr drobného elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.

Do sběru baterií se zapojili žáci celé školy.

Sebrali jsme 173 kg baterií.

Plnili jsme také úkoly:

Tvořili jsme plakáty na téma „Baterie do koše nepatří“

Cílem tohoto úkolu bylo informovat veřejnost, že“ použité baterie do koše nepatří“. Snažili jsme se upozornit, jak by to na světě vypadalo, kdybychom pohazovali  vybité baterie ve volné přírodě nebo do odpadkových košů.

Dále jsme tvořili obrázek, které by se mohl použít na titulní stranu časopisu Zpětný odběr. Téma obrázku – „Učíme se recyklovat naše elektronické kamarády“.

Za plnění úkolů a sběru jsme získaly celkem 1135 bodů.

Ve školním roce 2011-2012 jsme v projektu pokračovali. Sebrali jsme 45 kg baterií a 53 kg elektrozařízení.

Plnili jsme literární úkol „Najdi si svůj červený kontejner“. Hledali jsme v našem městě červený stacionární kontejner na sběr drobného elektra.  A psali o něm příběh, ve kterém se objeví alespoň 3 názvy ulic, kde se kontejnery nachází.

Nejlepší práci napsala Eliška Kalousková ze 3. třídy. Příběh se jmenoval  „O hladové kočičce z kontejneru“

Za plnění úkolů a sběru jsme získali celkem 615 bodů.

Ve školním roce2012-2013 jsme sebrali 21 kg baterií a 19 kg elektrozařízení.  Všechny  získané body jsme vyměnili ve speciálním internetovém katalogu za odměny: hokejky na floorball a DVD přehrávač.

Ve školním roce2013-2014 jsme sebrali 18 kg baterií a 34 kg elektrozařízení.  Splnili jsme 2 úkoly: „Cesta kolem světa“ a „Enigma“. Za sběr a splněné úkoly jsme získali celkem 629 bodů.

Ve školním roce 2014-2015 jsme sebrali 16 kg baterií a 25 kg elektrozařízení. Splnili jsme 2 úkoly: „Pomocníci“ a „Blackout“. Za sběr a splněné úkoly jsme získali celkem 629 bodů. Za získané body jsme nakoupili stavebnici Sevu.

Ve školním roce 2015-2016 jsme sebrali 17 kg baterií a 72 kg elektrozařízení. Splnili jsme úkol: „Od mávání k mobilu, od energie k pohybu“. Za sběr a splněný úkol jsme získali celkem 534 bodů.

Ve školním roce 2016-2017 jsme sebrali 15 kg baterií a 37 kg elektozařízení. Splnili jsme úkol: „Staň se tiskařem“.  Za sběr a splněný úkol jsme získali celkem 421 bodů. Za získané body jsme nakoupili boxy na hračky a společenskou hru: „Chytré myšičky“.

Ve školním roce 2017 – 2018 jsme sebrali 30 kg elektrozařízení a splnili jsme úkol: „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky“.

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme sebrali 36 kg elektrozařízení a 19 kg baterií. Splnili jsme úkol: „Vytvořte Baterkožrouta“.

V projektu budeme v letošním školním roce pokračovat. Žádáme proto rodiče, aby nám opět  pomohli opět při sběru uvedených surovin a odevzdávali je p. učitelce Vokřálové. Předem děkujeme.


Eliška Kalousková: O hladové kočičce z kontejneru

Malá zrzavá kočička se vydala na procházku do města. Procházela se po Pospíšilově třídě a proti poště uviděla červený kontejner. Poté zašla na Eliščino nábřeží a u Sokola stál stejný kontejner. Na náměstí 28. Října u obchodního domu Tesco narazila opět na červený kontejner.

Ona nevěděla, co v nich je. Byla zvědavá, tak do posledního vlezla. Uviděla samé rozbité věci na elektriku.

Kočka se začala bát, že se už nikdy nenají. Byla opuštěna a nemohla se dostat ven.

Pak šla do kontejneru vyhodit fén nějaká paní. Otevřela ho a uviděla kočičku. Kočička se jí líbila. Paní si ji odnesla domů a dala jí pořádně najíst.

Později, když paní šla vynášet staré elektrospotřebiče, vždy si vzpomněla, jak našla hladové kotě.