Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Zápis-leták

Je nám líto, ale vypadá to, že váš prohlížeč nepodporuje Javascript.

Zkuste aktualizovat váš prohlížeč, nebo změnit jeho nastavením, do té doby si budete muset vystačit pouze s textovou verzí obsahu.

Výuka

Formy práce
Pracujeme individuálně, ve dvojicích i skupinách.

Vyučování hrou
Výuku doplňujeme např. hrami, hádankami, křížovkami, soutěžemi, učením v pohybu a stavebnicemi. 

Výuka v přírodě
Při výuce využíváme nedalekého Přírodního parku Orlice.

Exkurze
Účastníme se exkurzí do muzeí, planetária, galerií, představení divadla Drak.


Anglický jazyk

Anglický jazyk se učíme od 2. ročníku.


Individuální podpora dětí

Asistenti pedagoga
V každém ročníku pomáhá asistent pedagoga.

PSPP
Předmět speciálně pedagogické péče vyučuje speciální pedagog.

Práce s integrovanými dětmi
Spolupracujeme s SPC a PPPHK. Věnujeme se dětem nadaným, dětem s poruchami učení a chování, dětem s autismem a Aspergerovým syndromem.


ICT technika

Využíváme ICT techniku (např. počítače, tablety, LCD panely, internet).


Projekty

Tvoříme projekty ve třídách i ve spolupráci s dalšími ročníky. Krátkodobé i dlouhodobé projekty se prolínají různými předměty. 


Klub rodičů

Na škole velmi dobře pracuje Klub rodičů.


Družina

Pro zájemce je otevřená ranní i odpolední družina.


Soutěže, olympiády a turnaje

Turnaje ve vybíjené
Pořádáme vánoční a velikonoční turnaje ve vybíjené malotřídních škol okresu Hradec Králové.

Soutěže a olympiády
Účastníme se matematických, pěveckých, sportovních i výtvarných soutěží a olympiád.


Volnočasové aktivity a knihovna

Volnočasové aktivity
Vybíráme si z velkého množství volnočasových aktivit – hudební kroužek, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, německý jazyk, Veselá věda, zdravotnický kroužek, počítačový kroužek. 

Žákovská knihovna
Při výuce i o přestávkách můžeme využívat žákovskou knihovnu.


Škola v přírodě

Škola v přírodě
Každý rok spolu s dětmi MŠ jezdíme na školu v přírodě.


Lidové tradice a besídky

Lidové tradice
Během ročních období učíme v souladu s lidovými tradicemi.

Vánoční besídka
Všechny děti z MŠ i ZŠ nacvičují  na vánoční besídku pro rodiče a veřejnost.

Vánoční besídky ve třídách
Poslední předvánoční den si užíváme besídky ve třídách s dárky a lidovými zvyky.

Advent
S mateřinkou prožíváme adventní čas společným vánočním zpíváním.


Loučení s páťáky

Šerpování páťáků
Žáci 5. ročníků se loučí s naší školou slavnostním šerpováním a společným obědem.

Poslední zvonění
Se školním rokem se spolu s učiteli a rodiči loučíme setkáním na posledním   zvonění, které je spojeno s opékáním buřtů.