Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Vyhodnocení Podzimního čteníčka

Nejpilnější čtenáři –  1. místo! Blahopřejeme.

Ostatní čtenáři – 2. místo až 8. místo