Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Ekologická přednáška s besedou

V pondělí jsme absolvovali ekologickou přednášku. Byla to spíše beseda, kdy jsme se zapojovali do diskuse a hledali jsme společně odpovědi na otázky: Co patří a nepatří do přírody? Co jsou to živočichové? (zvířata a lidé) Jaké jsou čtyři podmínky života? (půda, voda, vzduch, slunce) Zvládne příroda naše chování? (Pokud se budeme snažit – lidstvo i jedinci, tak ano!) Co dává stromům energii? Jak dokážeme využít stromy?

Při práci ve dvojicích jsme si vysvětlovali koloběh vody v přírodě, co je to fotosyntéza, chlorofyl (výroba kyslíku), cukr.

Poučili jsme se: To, co máme vyrobeno, využívejme, dokud to jde, opravujme to a recyklujme! Schválně věci neničme! Třiďme odpady! Věci, které nejdou recyklovat, odvážejme do sběrných dvorů.

Na závěr jsme ze starých novin vyráběli nový papír.