Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

Práce z domu

V době distanční výuky si děti připravily prezentace k přírodovědě a četly knihy z vlastní knihovničky.