Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

5. den příměstské školy v přírodě – zakončení

31. května 2024 – pátek

Ráno už mnozí nemohli dospat a vstávali v 6 hodin, noc ve třídě byla pro všechny příjemná. Ve stanovém městečku na školní zahradě zatím vládl klid. Však se už všichni těšili na ŠVÉDSKÝ STŮL  –  byl lákavý a  plný dobrot, které připravili obětavé maminky i tatínkové. Po snídani jsme ještě dodělávali DENÍČKY tak,  jako každý den. Dopoledne proběhla závěrečná BOJOVKA ve dvojicích, vyhodnocení a všichni si odnášeli nejen pěkné zážitky a vzpomínky, ale i krásnou keramickou medaili.